Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Do kasy

eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN SKLEPU:I INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sklep internetowy "Fotodruki" prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm.). Umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, która posiada zarejestrowane konto Klienta w systemie informatycznym Sklepu - zwaną dalej Klientem, a Sklepem internetowym fotodruki.pl - zwanym dalej Sprzedającym.

2. Sklep internetowy "Fotodruki" jest prowadzony przez firmę Kompasja Paweł Cebula z siedzibą w Łodzi przy ulicy Beczkowej 17/12, NIP: 728-144-35-59, REGON: 100376736, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 49999.

3. Adres do korespondencji: Kompasja Paweł Cebula, ulica Pabianicka 119/131 lok. 19, 93-490 Łódź.

4. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.

5. Zakup w sklepie internetowym www.fotodruki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem jest przeprowadzenie przez Klienta prawidłowej rejestracji, a w szczególności prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego wymaganego przez Sklep.

7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

8. Rejestracja zgodnie z podanymi przez Klienta danymi zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji oraz wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

9. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest dokonanie rejestracji przez Klienta, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

10. Zamówienia Klientów są składane oraz przyjmowane przez wirtualny koszyk udostępniony na stronie www.fotodruki.pl.

11. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

12. Firma Kompasja wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. W momencie przyjęcia zamówienia Klient jest informowany o czasie, w którym zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Termin otrzymania przesyłki określa się sumując czas realizacji, czas potrzebny na zaksięgowanie płatności (w przypadku wyboru przez Klienta opcji przelewu lub płatności elektronicznych) plus przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 

III REKLAMACJE I ZWROTY:

14. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm.). Oświadczenie o odstąpieniu umowy należy przesłać w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki (termin ten został wydłużony przez Sklep w stosunku do obowiązujących przepisów prawa).

15. Zgodnie z ustawą przy zakupach drogą internetową masz możliwość dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. W takim przypadku należy zgłosić taką potrzebę mailowo i odesłać zakupiony towar na swój koszt pod wskazany w mailu adres. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Zwrotowi podlega kwota zakupu przedmiotu oraz koszty najtańszej opcji wysyłki.

16. Towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów (np. fotonadruki) nie są objęte możliwością zwrotu (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3, pkt 4, pkt 5).

17. Zgłaszając reklamację Klient ma obowiązek okazania dowodu sprzedaży.

18. Aby dokonać wymiany Klient może zgłosić to poprzez formularz kontaktowy lub dokonać zamówienia nowego towaru na stronie fotodruki.pl. Wówczas w komentarzu zamówienia należy zaznaczyć, że jest to wymiana towaru, podać numer wcześniejszego zamówienia oraz informację o sposobie i terminie przesłania zwrotu podlegającego wymianie towaru. W przypadku wymiany koszty odesłania towaru do Sklepu oraz ponownej wysyłki do Klienta pokrywa Klient.

19. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty oraz poinformować o tym Sklep. W przypadku niespisania protokołu Klient również ma prawo poinformować Sklep o uszkodzonym towarze i zażądać jego wymiany lub naprawy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi pieniądze.

20. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

21. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

22. Ze względu na różne ustawienia obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane zdjęcia mogą nieco różnic się od rzeczywistych. Wynikające z tego faktu różnice między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji. Nie odpowiadamy również za jakość zdjęć dostarczonych przez klienta. Nie przyjmujemy reklamacji błędów, które zostały zaakceptowane w wysłanym do Klienta projekcie.

 

IV OCHRONA DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH:

23. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

24. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe (w postaci adresu e-mail) będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

25. Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, są przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.).

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

26. Umowa kupna sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Kompasja Paweł Cebula.

27. Umowa kupna sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

28. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

29. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.